Verschillende soorten containers

Bedrijfsafval is een belangrijk aspect voor elk bedrijf. Een goede afvalverwerking is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers, maar ook voor het milieu en de maatschappij als geheel. Er zijn verschillende soorten bedrijfsafvalcontainers die bedrijven kunnen gebruiken om hun afval op een effici├źnte en milieuvriendelijke manier te verwerken.

Papier- en kartoncontainer

Bedrijven produceren vaak grote hoeveelheden papier en karton. Een papier- en kartoncontainer is dan ook essentieel voor een goede afvalverwerking. Hierin kunnen alle soorten papier en karton worden gedeponeerd, zoals papieren zakken, kranten, tijdschriften en kartonnen dozen. Een papiercontainer huren van Renewi is een goede oplossing voor milieubewuste afvalverwerking.

Restafvalcontainer

De restafvalcontainer is de meest voorkomende afvalcontainer voor bedrijven. Hierin kunnen alle soorten afval worden gedeponeerd die niet recyclebaar zijn. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld papier, plastic, restjes voedsel en ander afval dat niet gescheiden kan worden.

Glascontainer

Een glascontainer is speciaal bedoeld voor het recyclen van glas. Hierin kunnen alle soorten glas worden gedeponeerd, zoals lege flessen en potten. Het is belangrijk dat het glas goed wordt gescheiden, omdat dit anders tot een vermindering van de kwaliteit van het gerecyclede glas kan leiden.

Plasticcontainer

Een plasticcontainer is bedoeld voor het recyclen van plastic. Hierin kunnen alle soorten plastic worden gedeponeerd, zoals plastic flessen, verpakkingen en zakken. Het is belangrijk dat het plastic goed wordt gescheiden, omdat dit anders tot een vermindering van de kwaliteit van het gerecyclede plastic kan leiden.

GFT-container

Een GFT-container is bedoeld voor het recyclen van groente-, fruit- en tuinafval. Hierin kunnen alle soorten GFT worden gedeponeerd, zoals etensresten, groente- en fruitschillen, takjes en bladeren. Dit afval kan worden gebruikt als compost voor bijvoorbeeld tuinen en parken.

Chemisch afvalcontainer

Chemisch afval kan schadelijk zijn voor het milieu en moet daarom op een speciale manier worden verwerkt. Een chemisch afvalcontainer is bedoeld voor het recyclen van chemisch afval, zoals batterijen, verf, olie en andere gevaarlijke stoffen.

Bouwafvalcontainer

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden komt veel afval vrij. Een bouwafvalcontainer is bedoeld voor het recyclen van dit afval, zoals stenen, puin, hout, metaal en ander bouwafval. Het is belangrijk dat dit afval goed wordt gescheiden, zodat het op een milieuvriendelijke manier kan worden verwerkt.